Ben je een EU-ondernemer met een btw nummer? Alsjeblieft registreer alvorens te bestellen.

Wettelijke kennisgeving

Disclaimer Floatland

Floatland verleent je hierbij toegang tot Floatland.nl ("de Webshop") en nodigt je uit de aangeboden diensten en producten te kopen. Floatland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaand aan jou mededeling te hoeven doen.                       

Aansprakelijkheid

Deze website bevat aanvullende informatie, aanbevelingen en tips voor de uitbating, het onderhoud en het beheer van floating installaties zoals float tanks (pods), float rooms en open float pools.

Deze informatie, aanbevelingen en tips zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Onze richtlijnen met betrekking tot keuze, toepassing en dosering van producten vervangen de lokale regelgeving en de vereisten en richtlijnen van de fabrikant van floating installaties of besturingssystemen niet. Raadpleeg bij twijfel de toepassing bij de plaatselijke autoriteiten en/of de fabrikant.

Gebruik bij het manipuleren van chemicaliën altijd de geschikte veiligheidsuitrusting (chemisch bestendige veiligheidsbril, handschoenen, masker etc) zoals aangegeven.

Floatland spant zich in om de inhoud van de Webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten of omschrijvingen. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Floatland.

Artikelen zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Afbeeldingen zijn representatief voor de productkwaliteit, maar artikelen kunnen indien nodig worden vervangen door vergelijkbare kwaliteit.

Op alle bestellingen en transacties zijn de Algemene Voorwaarden Aligned Growth Support, gedeponeerd bij KvK onder nr. 81820054, van toepassing.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Floatland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Floatland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.