Float Away Anxiety - Fragment 9

Float Away Anxiety - Fragment 9

Angst of depressie? Hoe groter de symptomen, hoe sterker de daling ervan.

Dr. Feinstein laat in een tweede studie zien dat het positieve effect van floating op personen met angst of depressie nog groter is dan bij een gemiddeld persoon. Het resultaat is gepubliceerd in PLOS ONE*. Dit is een internationaal, open access wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de biologie.

Er werden 50 patiënten bestudeerd uit het hele spectrum van angsten en depressies, zoals PTSD, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis, paniekaanvallen en agorafobie. Er werd een reductie van 50% van de symptomen vastgesteld.

In de wereld van klinisch onderzoek op psychiatrische en psychologische condities heeft hij nog niets gezien dat zo betrouwbaar werkt. Hoe groter de angst, hoe groter de daling. Het maakte niet uit wat hun conditie voorafgaand was, wat hun geslacht was, het maakte zelfs niet uit of er medicatie genomen werd.

De angstreductie had een groot effect ongeacht deze eigenschappen.

*De studie gepubliceerd in Plos One:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190292

Dit is het 9de fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/

 Floating Feinstein Anxiety levels