Float Away Anxiety – Fragment 7

Float Away Anxiety – Fragment 7

We kennen floating als Sensory Deprivation, de onttrekking van zintuiglijke prikkels, maar eigenlijk is het tegenovergesteld: Sensory Enhancement, de versterking van zintuiglijke prikkels.

Wat gebeurt er eigenlijk in de float tank? Als we een douche nemen hebben we dit effect 20 uur later niet. Waarom is dit langdurige effect er wel na een floatervaring?

Feinstein stelde zich de vraag welke input onze hersenen nog krijgen tijdens de floatsessie. Wordt er iets versterkt als we alle uitwendige stimuli wegnemen? En dit bracht hem tot de belangrijkste eigenschap van floating: Interoceptie.

Floating geeft het brein de mogelijkheid om de interne wereld van het lichaam te voelen. Dit signaal, dat steeds verborgen is, wordt tijdens het floaten versterkt. Daarom stelt hij floating niet Sensory Deprivation maar Sensory Enhancement te noemen, maar dan van de innerlijke wereld.

Op het schema zie je waar de floaters hun hartslag gewaar werden. Voor de float en na de float. Het lijkt wel een orkaan rond ons hart! Mensen voelen hun hartslag overal, ze horen ze zelfs in hun oren en in delen van hun hoofd. De ademhaling en de buik worden ook meer waargenomen maar de hartslag blijkt een essentieel onderdeel van de float ervaring.

Voor de duidelijkheid: er werd voorafgaand niets over aangegeven aan de proefpersonen. Alles werd op een natuurlijke manier opgewekt en ontdekt tijdens de proeven.

Dit is het 7de fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/

Justin Feinstein Floating sensory deprivationJustin Feinstein Floating sensory deprivation reset