Float Away Anxiety - Fragment 5

Float Away Anxiety - Fragment 5

Floating verbetert de hartslagvariabiliteit.

Tijdens het floaten daalt niet alleen de bloeddruk maar stijgt ook de hartslagvariabiliteit, afgekort HRV. Dit is de variatie in tijdsinterval tussen de hartslagen.

Een hoge HRV is een teken van gezondheid en fitheid. Een lage HRV geeft een onregelmatige werking van het hart is en het bloed stroomt ongelijkmatig naar de organen.

In de sport wordt de analyse van HRV gebruikt om te meten of de sporter fit genoeg is voor een volgende zware training. Dit is een hulpmiddel om te bepalen hoe zwaar de volgende training kan zijn om niet geblesseerd te raken.

De HRV is de meest pure indicator die we hebben voor het parasympatische zenuwstelsel. Dit is het deel van ons autonoom zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor onze ontspanning. Al vanaf het begin geeft floating een enorme boost op de hartslagvariabiliteit. Dit suggereert een heel sterke ontspanningsrespons van het lichaam.

Opvallend is dat die bij het kijken naar een ontspannende film de HRV daalt in plaats van stijgt. Dit is de rode lijn op de grafiek. Ze daalt met ongeveer dezelfde hoeveelheid, echter met een tegenovergesteld effect aan floating.

De metingen werden gedaan met een elektrocardiogram, afgekort EKG. Dit is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. De resultaten hebben een 95 % betrouwbaarheid. De blauwe lijn op de grafiek duidt stijgende de curve aan bij floating.

Dit is het 5e fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/

Justin Feinstein Heart Rate Variability