Float Away Anxiety - Fragment 4

Float Away Anxiety - Fragment 4

Floating verlaagt de bloeddruk in ons lichaam tot 15 mm kwik.

Om de spanningen in de dieper gelegen spieren van het lichaam te kunnen meten werden bloeddrukproeven uitgevoerd. De proeven gebeurden met floatsessies van 90 minuten en met het kijken naar een ontspannende film. Deze objectieve metingen hebben een nauwkeurigheid van 95%.

Al na 5 tot 10 minuten zakt de diastolische bloeddruk, dat is de onderdruk, met 10 mm kwik bij het floaten. De daling gebeurt onmiddellijk en ze gaat opvallend snel.

De druk zakte gemiddeld verder tot 15 mm kwik vanaf een gemeten beginpunt. Die daling hield gedurende de hele floatsessie aan. Dit is in de grafiek te zien in de blauwe curve.

Dit zijn geen kleine effecten en bij fysiologische onderzoeken uit het verleden zijn deze grote effecten zelden terug te vinden. Feinstein schrijft het toe aan een soort reflex van het lichaam door in het water te zijn.

Het verschil met het kijken naar de film is groot: de bloeddruk zakt tot minimum 6 à 7 mm kwik en stijgt op het einde zelfs tot boven het beginpunt!

Dit is het 4e fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/