Float Away Anxiety - Fragment 2

Float Away Anxiety - Fragment 2

Eén uur floating creëert een reset van je zenuwstelsel.

Een zenuwstelsel onder constante stress? Eén uur floating creëert een reset op het zenuwstelsel.

Een studie met patiënten toont aan dat floating een zenuwstelsel recalibreert dat onder chronische staat van angst en stress functioneert. Er werd gekozen voor patiënten die de deur niet meer uit kwamen door de posttraumatische angsten of die niet meer in staat waren te werken door de stress.

Er zijn drie jaar voorbereiding aan voorafgegaan om een methode te ontwikkelen om EEG hersengolven te meten bij floating. Verder werd tijdens de float het EKG (elektrocardiogram) genomen om de activiteit van het hart te meten. De bloeddruk werd gemeten en er werden bloedstalen genomen.

In de studie werd het verschil gemeten tussen het één uur kijken naar BBC Earth, wat als zeer ontspannend wordt beschouwd, en één uur floating. Na één week wisselden de patiënten tussen BBC Earth en floating.

Het resultaat bleek dubbel positief te zijn. Enerzijds verhoogde de staat van ontspanning en de gemoedsrust, anderzijds verlaagde de spierspanning en de angst. En dit verschil was aanzienlijk meer bij floating dan het kijken naar het programma.

Dus terwijl angstverschijnselen verminderden werd tegelijk een enorme verbetering van de gemoedstoestand vastgesteld. Dit is een belangrijke: het effect van mentale aandoeningen vermindert en terzelfder tijd verhoogt het effect van het mentaal welbevinden.

Het onderzoek toonde aan dat floating een uiterst vereenvoudigde en doeltreffende vorm van relaxatie is met een sterk reducerend effect op angsten. Vooral de spierspanning neemt van alles het meest af.

Dit is het 2e fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/