Float Away Anxiety - Fragment 10

Float Away Anxiety - Fragment 10

Floating brengt symptomen van angst en bezorgdheid terug tot normale, leefbare waarden.

Bij een floating onderzoek werden 50 volwassenen met ernstige symptomen van angst en bezorgdheid (anxiety) vergeleken met 30 personen zonder deze symptomen. De resultaten van de hele groep werden in een Zelf-Beoordelings Vragenlijst (STAI test*) vergeleken.

Er was aanvankelijk een groot verschil tussen de 50 mensen met angstsymptomen en de 30 gezonde mensen maar de niveaudaling na het floaten is opvallend groot. Alle proefpersonen met angsten en bezorgdheden kwamen na de floatsessie terug tot normale, gezonde waarden.

Dit is een belangrijke ontdekking voor onze gemeenschap.

*STAI test:

The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) is a commonly used measure of trait and state anxiety.

It can be used in clinical settings to diagnose anxiety and to distinguish it from depressive syndromes. It also is often used in research as an indicator of caregiver distress.

Dit is het 10de fragment van 18 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018, Float Away Anxiety. Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:

https://www.clinicalfloatation.com/